Lào Cai đầu tư 6.000 tỷ đồng vào lĩnh vực nông nghiệp

Chia sẻ tin này:

Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó hướng đến các thế mạnh về cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới…

Trồng dưa lưới tại xã Bản Qua (huyện Bát Xát, Lào Cai). Ảnh: T.L

Trong những năm qua, công tác thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được các cấp, các ngành và địa phương của tỉnh Lào Cai quan tâm.

Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai có 45 dự án do các doanh nghiệp, HTX đầu tư thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và chế biến nông lâm sản với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6.000 tỷ đồng. Tổng diện tích đất được sử dụng cho các dự án là 16.912 ha.

Các dự án đã tạo việc làm và thu nhập cho trên 1.600 lao động. Ngoài ra, còn có trên 10 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương cho nghiên cứu lập dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 500 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp trực tiếp thực hiện liên kết với nhân dân để phát triển nông nghiệp không phải thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Để tiếp tục huy động nguồn lực vào lĩnh vực này, tỉnh Lào Cai để ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, xây dựng chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hoá; trong đó tập trung giải quyết vấn đề về đất đai, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, có cơ chế chuyển đổi đất trồng ngô, huy động nguồn vốn, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại.

Thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu Quốc gia để xây dựng chính sách nông nghiệp hỗ trợ an sinh xã hội đảm bảo phù hợp mục tiêu của chương trình và điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Ưu tiên, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để chủ động nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược.

Tăng cường thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên kết trong phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Tăng cường hợp tác quốc tế, vận động, thu hút và sử dụng đúng mục tiêu, có hiệu quả nguồn vốn ODA trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

========================
Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan

Trả lời